Γερμανικά

Nach eingehender Prüfung Ihrer Unterlagen müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihnen aktuell keine Ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit anbieten können. Unsere Entscheidung haben wir dabei auf Grundlage objektiver Bewertungskriterien getroffen. Sollten Ihr Profil und Ihre Interessen in Zukunft einer unserer freien Positionen entsprechen, würden wir uns über eine erneute Bewerbung freuen. Aktuelle Stellenangebote finden Sie auf unserer Homepage. Wir wünschen Ihnen für Ihre berufliche und persönliche Zukunft alles Gute. Mit freundlichen Grüßen Ihr Karriere-Team Personal E-Mail: karriere@SachsenEnergie.de Tel.: 0351 468-3026 (für Schüler*innen) 0351 468-5782 (für Studierende und Absolventen) 0351 860-4273 (für Berufserfahrene) SachsenEnergie AG Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden www.SachsenEnergie.de Sitz der Gesellschaft: Dresden Handelsregister: Amtsgericht Dresden HRB Nr. 965 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dirk Hilbert Vorstand: Dr. Frank Brinkmann (Vorsitzender) Ursula Gefrerer, Lars Seiffert Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie unter www.SachsenEnergie.de/datenschutz. SachsenEnergie entsteht aus der Verbindung von DREWAG und ENSO

Αγγλικά

After carefully examining your documents, we regret to inform you that we are currently unable to offer you any activities that match your knowledge and skills. We made our decision on the basis of objective evaluation criteria. If your profile and your interests match one of our vacant positions in the future, we would be happy to receive you again. Current vacancies can be found on our homepage. We wish you all the best for your professional and personal future. With best regards Your career team staff Email: karriere@SachsenEnergie.de Tel .: 0351 468-3026 (for students) 0351 468-5782 (for students and graduates) 0351 860-4273 (for experienced professionals) SachsenEnergie AG Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden www.SachsenEnergie.de Company headquarters: Dresden Commercial register: Dresden District Court HRB No. 965 Chairman of the Supervisory Board: Dirk Hilbert Board of Directors: Dr. Frank Brinkmann (Chairman) Ursula Gefrerer, Lars Seiffert Information on the processing of personal data can be found at www.SachsenEnergie.de/datenschutz. SachsenEnergie results from the connection between DREWAG and ENSO

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)